ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 12 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ อ่อง ลุงคำ

บทความแนะนำตัว
ชื่อฝน เปนคนเฟลนลี่ ไม่ค่อยสวย
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง พนักงานบริการ

รูปบุคคลว่างงานพนักงานขาย
รูปบุคคลว่างงานพนักงานขาย
รูปบุคคลว่างงานพนักงานเสิร์ฟ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์/พนักง่นขายตั๋วโดยสาร
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบริการ
รูปบุคคลว่างงานCommis ll ครัวไทย
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบริการ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบริการลูกค้า
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบริการลูกค้า Customer Service

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
อาหารและเครื่องดื่ม/กุ๊ก
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
พนักงานบริการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
9,000 - 10,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
พนักงานบริการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนบ้านร่มหลวง
ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาม.2
สาขาวิชา-
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านร่มหลวง
เกรดเฉลี่ย-
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาม.2
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านร่มหลวง
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำโอทีได้
4. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
6. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!