ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 14 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ทาริกา หล้าใหม่

บทความแนะนำตัว
นิสัยดี บุคลิกดีื ซื่อสัตย์ ชอบความเป็นธรรม
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ธุระการ

รูปบุคคลว่างงานธุระการ / พนักงานเอกสาร /
รูปบุคคลว่างงานธุระการทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานพนักงานฝ่ายธุระการ
รูปบุคคลว่างงานธุระการ
รูปบุคคลว่างงานธุระการ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุระการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
พนักงานฝ่ายผลิต
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2556
ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาวิทย์-คณิต
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
เกรดเฉลี่ย2.6
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาม.3
สาขาวิชาขั้นพื้นฐาน
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
เกรดเฉลี่ย3.00

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2014-04-14 ถึง 2014-07-27
บริษัทบจก.เบทาโกรภาคเหนือ
55 หมู่.9 บ้านสันติสุข ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
ลักษณะงานที่ทำเลี้ยงไก่พันธุ์ แลัเก็บไข่ไก่
เงินเดือน9,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. คิดคำนวณเก่ง
3. ทำโอทีได้
4. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
5. ไม่ดื่มสุรา
6. ไม่สูบบุหรี่
7. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!