ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 11 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นิ่มรักษ์ ฟูตั๋น

บทความแนะนำตัว
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
มีบุคลิกภาพดี
คติประจำใจ ทะเลยังมีคลื่น ชีวิตจะราบรื่น ต้องมีอุปสรรค
ว่างงานข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รัลโทรศัพท์
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2558
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เกรดเฉลี่ย2.51
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษา
สาขาวิชาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.96

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2015-08-10 ถึง 2015-11-30
บริษัทดนตรีสีสัน จำกัด
224/2 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ตำแหน่งevent
ลักษณะงานที่ทำนักศึกษษฝึกประสบการณ์ event
เงินเดือน
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ภาษา HTML
5. Adobe Photoshop
6. Adobe Illustrator
7. Adobe Flash
8. Adobe Dreamweaver
9. การจัดระเบียบข้อมูล
10. ทำโอทีได้
11. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
12. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
13. ไม่ดื่มสุรา
14. ไม่สูบบุหรี่
15. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!