ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 8 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ อานนท์ สุระเสน

บทความแนะนำตัว
อานนท์ สุระเสน ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง

รูปบุคคลว่างงานเกี่ยวกับไฟฟ้า,ช่างแอร์,ช่างซ่อมบำรุง
รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อมบำรุง
รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อมบำรุง หรือ ช่างเทคนิค
รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อมบำรุง
รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อมบำรุง
รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า
รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อมบำรุง
รูปบุคคลว่างงานช่างไฟฟ้า
รูปบุคคลว่างงานพนักงานขับรถบรรทุก

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลคทรอนิกส
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ช่างซ่อมบำรุง
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ช่างอื่นๆ
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
งานประเภทติดตั้งออกนอกสถานที่
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ระดับการศึกษาสูงสุดปวส.
วุฒิการศึกษาปวส
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เกรดเฉลี่ย3.00
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวช.
วุฒิการศึกษาปวช
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เกรดเฉลี่ย2.24

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2014-03-10 ถึง 2016-03-26
บริษัทเอส.พี.บี คอลโทรล
แพรกษา
ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง
ลักษณะงานที่ทำติดตั้งออกนอกสถานที่
เงินเดือน300/วัน
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. AutoCAD
5. การจัดระเบียบข้อมูล
6. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
8. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!