ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 22 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ จิธนาภรณ์ สุริยา

บทความแนะนำตัว
ชื่อพลอยคะ กำลังมองหางาน Part time หรืองานประจำ ที่เลิกงานก่อน 5 โมงเย็น ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หางาน Parttimeบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ต้อนรับ

รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ เช็คอิน-เอ้าท์
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ บริการลูกค้ หรืออื่นค่ะ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ,บริการลูกค้า
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
Part Time/ฝึกงาน
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ต้อนรับ
ลักษณะงาน
งานประจำ/งานนอกเวลา
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
บริการลูกค้า
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2555
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกรดเฉลี่ย2.55
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวส.
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย3.48

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2012-04-20 ถึง 2015-05-01
บริษัทICQ Prime company
ีหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์
ตำแหน่งธุรการ
ลักษณะงานที่ทำติดต่อประสานงาน บัญชี
เงินเดือน12,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. Adobe Photoshop
5. Adobe Illustrator
6. ทำโอทีได้
7. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
8. ไม่สูบบุหรี่
9. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!