ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 8 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สิงหเดช

บทความแนะนำตัว
งานอดิเรก คือ อ่านหนังสือ เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการทำงาน
กีฬาที่ชอบ คือ แบดมินตัน ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล
คติประจำใจ คือ อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน
ลักษณะนิสัย เป็นคนร่าเริง ชอบหัวเราะ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล

รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บุคคล/ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวืทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชื่อสถานศึกษามหาวืทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เกรดเฉลี่ย3.51
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาศิลป์ภาษาฝรั่งเศส
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง
เกรดเฉลี่ย2.41

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2016-01-11 ถึง 2016-04-01
บริษัทสำนักงานการไฟฟ่าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
350/9 หมู่ 7 ตำบลสมอแข ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานแผนกบุคคลและสวัสดิการ
ลักษณะงานที่ทำ- เจ้าหน้าที่สารบรรณบันทึกงานและคำสั่งต่างๆของการไฟฟ้า - จัดเก็บ/จัดทำแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างรายใหม่และรายเก่าของการไฟฟ้า - จัดทำเอกสารการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวของการไฟฟ้า
เงินเดือน-
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
3. รู้เรื่องกฎหมาย
4. การจัดระเบียบข้อมูล
5. ทำโอทีได้
6. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
8. ไม่ดื่มสุรา
9. ไม่สูบบุหรี่
10. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!