ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 9 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ไอลดา ปันทวัน

บทความแนะนำตัว
ลักษณะนิสัย: ร่าเริง ยิ้มง่าย
บุคลิกภาพ: คล่องแคล่ว ว่องไว
สิ่งที่ชอบ: ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
คติประจำใจ: การลงมือทำย่อมดีกว่าคำพูดที่สวยหรู
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง IT Support

รูปบุคคลว่างงานit support/java programming
รูปบุคคลว่างงานIT Support
รูปบุคคลว่างงานIT Support
รูปบุคคลว่างงานProgramer
รูปบุคคลว่างงานweb programer
รูปบุคคลว่างงานโปรแกรมเมอร์
รูปบุคคลว่างงานIt Support, Network
รูปบุคคลว่างงานIT support
รูปบุคคลว่างงานProgrammer

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
IT/Programmer/Computer Graphic/Webmaster
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
IT Support
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2559
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เกรดเฉลี่ย3.70
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษามัธยมปลาย
สาขาวิชาวิทย์-คณิตศาสตร์
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนแม่เมาะวิทยา
เกรดเฉลี่ย3.34

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ภาษา HTML
5. ภาษา PHP
6. ภาษา CSS
7. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8. Adobe Photoshop
9. Adobe Illustrator
10. คิดคำนวณเก่ง
11. การจัดระเบียบข้อมูล
12. ทำโอทีได้
13. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
14. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
15. ไม่ดื่มสุรา
16. ไม่สูบบุหรี่
17. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!