ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 11 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ น.ส. อภิญญา บัวพันธ์

บทความแนะนำตัว
สวัสดีค่ะ ชื่ออภิญญา บัวพันธ์ พูดเพาะ มีสัมมาคาราวะ เรียบร้อย สัมพันธมิตรค่ะ
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

รูปบุคคลว่างงานงาน Part time ทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยพยาบาล
รูปบุคคลว่างงานพ.ผู้ช่วยพยาบาล
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยพยาบาลPN
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยพยาบาล
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยพยาบาล
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป,ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงเด็ก
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยพยาบาล
รูปบุคคลว่างงานแคชเชียร์

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ผู้ช่วยพยาบาล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2558
ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาศิลป์ทั่วไป
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เกรดเฉลี่ย3.60
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาม.3
สาขาวิชาศิลป์ทั่วไป
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เกรดเฉลี่ย3.38

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2015-10-06 ถึง 2016-06-02
บริษัทคลีนิคหมอมานพ
85/6 ม.7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ลักษณะงานที่ทำจัดยา จ่ายยา
เงินเดือน8,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. คิดคำนวณเก่ง
4. ทำโอทีได้
5. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
6. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
7. ไม่ดื่มสุรา
8. ไม่สูบบุหรี่
9. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!