ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 12 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นางสาวนงค์นุช กันจาย

บทความแนะนำตัว
นางสาวนงค์นุช กันจาย ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง โฟร์แมน
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง โฟร์แมน

รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อมบำรุง, โฟร์แมน
รูปบุคคลว่างงานโฟร์แมน
รูปบุคคลว่างงานพนักงานขาย
รูปบุคคลว่างงานโฟร์แมน
รูปบุคคลว่างงานโฟร์แมน
รูปบุคคลว่างงานโฟร์แมน
รูปบุคคลว่างงานโฟร์แมนก่อสร้าง
รูปบุคคลว่างงานโฟร์แมน
รูปบุคคลว่างงานสถาปนิก โฟร์แมน ดราฟแมน

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
ช่างประปา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
โฟร์แมน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2544
ระดับการศึกษาสูงสุดปวส.
วุฒิการศึกษาปวส
สาขาวิชาก่อสร้าง
ชื่อสถานศึกษาโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.96
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวช.
วุฒิการศึกษาปวช
สาขาวิชาก่อสร้าง
ชื่อสถานศึกษาเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือลำพูน
เกรดเฉลี่ย3.00

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. Sketchup
3. ทำโอทีได้
4. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
6. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!