ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ พิราวรรณ จิตติพัฒน์กำธร

บทความแนะนำตัว
ชื่ิอนางสาวพิราวรรณ จิตติพัฒน์กำธร ตัววดิฉันเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผืิดชอบในหน้าที่ของตอนเองเป็นอย่างมาก
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่การตลาด
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการ , Supervisor
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเลขานุการ ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บุคคล/ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บุคคล/ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
การเงิน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2555
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาระบบสารสนเทศพัฒนาซอฟต์แวร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เกรดเฉลี่ย2.68
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาอังกฤษ-ไทย-สังคม
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เกรดเฉลี่ย2.96

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2016-03-14 ถึง 2017-06-23
บริษัทบริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด
สนามบินเชียงใหม่ ชั้น2 ออฟฟิศ สายการบินกานต์แอร์ไลน์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ลักษณะงานที่ทำงานวางแผนกำลังคน สรรหาและคัดสรรบุคลากร งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร คิดเงินเดือน คิดโอที ดำเนินประกันสังคม งานประเมินผลงาน และอื่นๆ
เงินเดือน14,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2012-07-16 ถึง 2013-12-31
บริษัทบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ AIS)
408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งพนักงาน ฝ่าย Multi Media & Language Contact Center
ลักษณะงานที่ทำรับแก้ไขปัญหา และรับแจ้งปัญหาลูกค้าผ่านทาง Chat, E mail, และ webboard
เงินเดือน15,000 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ภาษา HTML
5. ภาษา PHP
6. ภาษา SQL
7. Adobe Dreamweaver
8. การจัดระเบียบข้อมูล
9. ทำโอทีได้
10. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
11. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
12. ไม่สูบบุหรี่
13. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!