ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 7 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ กฤติมา จันทร์ละมูล

บทความแนะนำตัว
ลักษณะนิสัย : ซื่อสัตย์ อดทนต่องาน มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ
หางาน Parttimeข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
นักแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/บันเทิง/พริตตี้
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
นักดนตรีไทย
ลักษณะงาน
งานนอกเวลา
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ผู้ช่วยวิจัย
ลักษณะงาน
งานนอกเวลา
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2560
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางค์ไทย
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย3.82
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาวิทย์-คณิต
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
เกรดเฉลี่ย2.78

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2017-08-01 ถึง 2019-09-30
บริษัทคอฟฟี่วิลล่า แอท เชียงใหม่
190/13 หมู่7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งบาริสต้า
ลักษณะงานที่ทำทำครัว ชงเครื่องดื่ม
เงินเดือน9,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2014-05-01 ถึง 2016-07-31
บริษัทเดอะ แกลอรี่
ตำแหน่งนักดนตรีไทย
ลักษณะงานที่ทำบรรเลงดนตรีไทย
เงินเดือน3,600 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. Adobe Photoshop
4. การจัดระเบียบข้อมูล
5. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
6. ไม่สูบบุหรี่
7. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!