ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ รัชณีกร ไชยชนะ

บทความแนะนำตัว
อุปนิสัย ร่าเริง แจ่มใส ยิ้มง่าย เข้าทุกคนได้ง่าย
สิ่งที่ชอบ การเที่ยว
คติประจำใจ ลองทำแล้วมันไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ทำแล้วคิดว่าทำไม่ได้
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล

รูปบุคคลว่างงานSale
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานทรัพยากรมนุษย์ บุคคล ฝ่ายบุคคล ธุรการบุุคล
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเสมียนธุรการ
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
กฎหมาย/รัฐศาสตร์/การเมืองการปกครอง
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ฝ่ายบุคคล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ฝ่ายบุคคล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2559
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาโท
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
เกรดเฉลี่ย3.17
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เกรดเฉลี่ย2.12

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
3. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. ซ่อมคอมพิวเตอร์
5. รู้เรื่องกฎหมาย
6. การจัดระเบียบข้อมูล
7. ทำโอทีได้
8. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
9. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
10. ไม่ดื่มสุรา
11. ไม่สูบบุหรี่
12. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!