ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 2 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นฤมล จันทรา

เพศหญิง
บทความแนะนำตัว
นฤมล จันทรา ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง ทั่วไป
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ทั่วไป

รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานคลีนิค
รูปบุคคลว่างงานประสานงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานจัดทำงานงานด้านเอกสาาร  ประสานงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานบริการลูกค้า
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานครูผู้สอน

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
อื่น ๆ
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ทั่วไป
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
อื่น ๆ
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2555
ระดับการศึกษาสูงสุดปวช.
วุฒิการศึกษาไม่มีวุฒิการศึกษา ทำวุฒิหาย
สาขาวิชาบัญชี
ชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.04
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาม.3
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษารร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
เกรดเฉลี่ย3.48

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
3. ทำโอทีได้
4. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
6. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!