ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 21 คน สมาชิกออนไลน์ 1 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นราวิชญ์ สุจา

เพศชาย
บทความแนะนำตัว
นราวิชญ์ สุจา ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง ธุรการ
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ธุรการ

รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ ประสานงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานPHP Programmer
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานการพัฒนาชุมชน
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานงานธุรการ ประสานงานทั่วไป

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
มัคคุเทศก์/ไกด์/ล่าม
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ผู้ช่วยไกด์
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2559
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา
เกรดเฉลี่ย2.80
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.62

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2016-01-11 ถึง 2016-05-04
บริษัทสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก เชียงใหม่ 50300
ตำแหน่งงานทั่วไป (ฝึกงาน)
ลักษณะงานที่ทำ-ช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวที่ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ -ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มาทำบัตรมัคคุเทศก์ใหม่/ต่ออายุ/บัตรหมดอายุ รวมไปถึงรับลงทะเบียน ถ่ายรูปผู้ที่มาทำบัตร สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภาคเหนือเขต 1 -ทำงานด้านเอกสาร เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ,การเกษียณหนังสือราชการ ,พิมพ์หนังสือราชการ เป็นต้น
เงินเดือน
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ซ่อมคอมพิวเตอร์
6. รู้เรื่องกฎหมาย
7. การจัดระเบียบข้อมูล
8. ทำโอทีได้
9. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
10. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
11. ไม่ดื่มสุรา
12. ไม่สูบบุหรี่
13. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!