ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 21 คน สมาชิกออนไลน์ 1 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นางสาวกานติมา เตมะ

บทความแนะนำตัว
นางสาวกานติมา เตมะ ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่บัญชี
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานครู
รูปบุคคลว่างงานApplication Supporter
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
พนังงานขาย
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2558
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาแริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีด
ชื่อสถานศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เกรดเฉลี่ย3.21
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวช.
วุฒิการศึกษาปวช.
สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะ
เกรดเฉลี่ย2.65

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2017-02-01 ถึง 2017-11-30
บริษัทเอ็นแอลซานิทารีฟิตติ้งจำกัด
1 ซ.ศรีนครินทร์56 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน กรุงเทพ 10250
ตำแหน่งนังงานช่วยขาย PCประจำไทวัสดุสาขาลำปาง
ลักษณะงานที่ทำขายสินค้า ดูแลรักษาความสะอาดสินค้า เช็คสต็อกสินค้า
เงินเดือน9,000
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2016-04-01 ถึง 2016-10-05
บริษัท7-11 บขส.ลำปาง
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ้าน
ลักษณะงานที่ทำจัดทำเอกสารรายงานประจำผลัด ดูแลพนักงาน ดูแลความสะอาดภายในร้าน สั่งสินค้า จัดสต็อก เติมของ ทำงานตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
เงินเดือน8,000-10,000

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
3. ทำโอทีได้
4. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
5. ไม่ดื่มสุรา
6. ไม่สูบบุหรี่
7. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!