ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 21 คน สมาชิกออนไลน์ 1 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ สุภาภรณ์ สมัยอาทร

เพศหญิง
บทความแนะนำตัว
สุภาภรณ์ สมัยอาทร ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง แม่บ้าน
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง แม่บ้าน

รูปบุคคลว่างงานแม่บ้าน ทำอาหาร
รูปบุคคลว่างงานแม่บ้านชาวต่างชาติ
รูปบุคคลว่างงานแม่บ้าย
รูปบุคคลว่างงานแม่บ้าน รภป
รูปบุคคลว่างงานแม่บ้าน
รูปบุคคลว่างงานดูแลผู้สูงอายุ
รูปบุคคลว่างงานแม่บ้าน
รูปบุคคลว่างงานงานแม่บ้าน
รูปบุคคลว่างงานดูแลสวน กับแม่บ้าน

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
แม่บ้าน/รปภ.
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
แม่บ้าน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
อื่น ๆ
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
คนสวน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ.
ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา-
สาขาวิชา-
ชื่อสถานศึกษา-
เกรดเฉลี่ย-
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา-
สาขาวิชา-
ชื่อสถานศึกษา-
เกรดเฉลี่ย-

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!