ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 22 คน สมาชิกออนไลน์ 1 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ สุภาภรณ์ สมัยอาทร

เพศหญิง
บทความแนะนำตัว
สุภาภรณ์ สมัยอาทร ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง แม่บ้าน
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง แม่บ้าน

รูปบุคคลว่างงานงานแม่บ้าน
รูปบุคคลว่างงานดูแลผู้สูงอายุ
รูปบุคคลว่างงานรปภ
รูปบุคคลว่างงานประชาสัมพันธ์
รูปบุคคลว่างงานแม่บ้าน
รูปบุคคลว่างงานแม่บ้าน ทำอาหาร
รูปบุคคลว่างงานแม่บ้าน
รูปบุคคลว่างงานแม่บ้าน
รูปบุคคลว่างงานแม่บ้าน รภป

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
แม่บ้าน/รปภ.
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
แม่บ้าน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
อื่น ๆ
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
คนสวน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ.
ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา-
สาขาวิชา-
ชื่อสถานศึกษา-
เกรดเฉลี่ย-
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา-
สาขาวิชา-
ชื่อสถานศึกษา-
เกรดเฉลี่ย-

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!