ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 12 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นิธิ พันธวงศ์

บทความแนะนำตัว
สวัสดีครับ นิธิ พันธวงศ์ ครับ
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง นักวิชาการ

รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง ครูอนุบาล ครูธุรการ พนักงานห้องปฏิบัติการ
รูปบุคคลว่างงานQA/QC
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการเกษตร หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัชกร
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พยาบาลโรงงาน,

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
กฎหมาย/รัฐศาสตร์/การเมืองการปกครอง
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
นักวิชาการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ูธุรการทั่วไป
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัย นอร์ทเชียงใหม่
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชากฎหมาย
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัย นอร์ทเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย3.5
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาปวช.
สาขาวิชาคอมฯธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย1.91

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2010-03-01 ถึง 2010-08-01
บริษัทโรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์
46-48 ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่ 50100
ตำแหน่งNight Clerk
ลักษณะงานที่ทำเช็ค อิน/เอ๊า ลูกค้ารอบดึก รายงานห้องพักทั้งหมด ปิดรอบ ทำรายงานส่งหัวหน้า
เงินเดือน6,500 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!