ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 4 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ เฉลิมภพ จูเทศ

บทความแนะนำตัว
เฉลิมภพ จูเทศ ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง, โฟร์แมน
หางานใหม่



ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลคทรอนิกส
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ช่างซ่อมบำรุง, โฟร์แมน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
7,000 - 8,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
พนักงานควบคุมคุณภาพ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
7,000 - 8,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2541
ระดับการศึกษาสูงสุดปวส.
วุฒิการศึกษาปวส.
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
เกรดเฉลี่ย2.59
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาปวช.
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
เกรดเฉลี่ย2.64

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
1999-06-01 ถึง 2010-07-01
บริษัทอินโนเว็กซ์จำกัด
79 ม.4 เขตส่งออก นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง
ลักษณะงานที่ทำตรวจเช็ค, บำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิต ซ่อมเครื่องจักรในสายการผลิต
เงินเดือน8,500 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
1999-01-01 ถึง 1999-03-01
บริษัทชอยด์มินิสโตร์
หนองหอย เชียงใหม่
ตำแหน่งพนักงานประจำเซเว่นห้วยแก้ว
ลักษณะงานที่ทำแคชเชียร์, ทำความสะอาด จัดเรียงของภายในร้าน
เงินเดือน4,000 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!