ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 13 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นางสาวพิชญานาถ แสนอาทิตย์

บทความแนะนำตัว
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน และความสามรถ วัดกันที่ การกระทำไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตา มีความรับผิดชอบสูง ใส่ใจในการทำงาน
หางานใหม่ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ผู้จัดการ , Supervisor
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บุคคล/ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
9,000 - 10,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษารัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารัฐกิจ
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
เกรดเฉลี่ย2.44
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาวิทย์-คณิต
ชื่อสถานศึกษาสตรีศรีน่าน จ.น่าน
เกรดเฉลี่ย3.26

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2007-07-01 ถึง 2010-11-01
บริษัทกฎหมายและการบัญชีนันท์นภัสจำกัด
129/9 ถนนพระปิ่เกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อยกทม กทม .10700
ตำแหน่งธุการงานทั่วไป
ลักษณะงานที่ทำงานเอกสาร ติดต่อประสานงาน และงานรายรับเงินดือนของพนักงนในบริษัท และงานตามทีได้รับมอบหมาย
เงินเดือน8,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2009-11-01 ถึง 2010-08-01
บริษัทสวนอาหารราชพฤกษา
49/5 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม
ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป
ลักษณะงานที่ทำดูแลรับผิดชอบงานในร้าน ดูแลพนักงานในร้าน บ/ช รายรับ-รายจ่าย และรายได้ของร้านในแต่ละวัน (งามเสริม ทำหลังเลิกงานประจำ17.00-01.00)
เงินเดือน8,000 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!