ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 5 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 71 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 12345
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล และ ฝ่ายบุคคล
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 3.17
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
อุปนิสัย ร่าเริง แจ่มใส ยิ้มง่าย เข้าทุกคนได้ง่าย
สิ่งที่ชอบ การเที่ยว
คติประจำใจ ลองทำแล้วมันไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ทำแล้วคิดว่าทำไม่ได้
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานครูพี่เลี้ยง
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.88
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ครูพี่เลี้ยง
รูปบุคคลว่างงานพนักงานอัตราจ้าง และ คนขับรถ
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 2.60
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เรียบๆง่ายๆ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานอัตราจ้าง
รูปบุคคลว่างงานทดลองทำงาน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.77
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ทดลองทำงาน
รูปบุคคลว่างงานนิติกร หรือฝ่ายกฎหมาย และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.01
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
มีความรับผิดชอบ ชอบพัฒนาตนเอง จริงจังกับงาน ใช้เหตุผลในการทำงาน เป็นคนรักสันโดษ ชอบอ่านและเรียนรู้ ชอบความท้าทาย คติประจำใจ ความคิด เหตุผล และระบบ จะทำให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นิติกร หรือฝ่ายกฎหมาย
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป และ เชียร์เบียร์ pr pg
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.50
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานงานราชการทั่วไป และ งานด้านเอกสาร
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.64
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ และทัศนคติที่ดี
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีใจรักในงานด้านบริการ
- มีความกระตืนรือร้นในการเรียนรู้งานได้เป็นอย่างดี
- มีความขยัน และสามารรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทนและรับแรงกดดันจากปัญหาในการทำงานได้เป็นอย่างดี

แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน งานราชการทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานร.ป.ภ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.70
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
นิสัยดี บุคลิกปานกลาง ฟังเพลง,เล่นเฟส,ฝันให้ไกลไปให้ถึง
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ร.ป.ภ
รูปบุคคลว่างงานบุคคล,ธุรการ,ทะเบียน และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.10
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
นิสัย ร่าเริง แจ่มใส ยิ้มแย้ม
บุคลิกภาพดี
สิ่งที่ชอบ การออกกำลังกาย
คติประจำใจ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ก็ยังมีหวังเสมอ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน บุคคล,ธุรการ,ทะเบียน
รูปบุคคลว่างงานงานกฏหมาย และ งานธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.72
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน งานกฏหมาย
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล และ บัญชี
วุติการศึกษา: ไม่มีข้อมูล
GPA: 2.56
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานแคชเชียร์
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
GPA: 3.17
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน แคชเชียร์
รูปบุคคลว่างงานงานด้านการจัดการเอกสาร และ นักวิเคราะห์นักวิจัย,ธุรการประงาน,งานประสานงาน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.09
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน งานด้านการจัดการเอกสาร
รูปบุคคลว่างงานผช.พัสดุ, ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.44
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผช.พัสดุ,  ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.51
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
-สามารถเข้ากับผู้อื่นได้
-มีน้ำใจ
-ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
-ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
คติประจำใจ
ไม่มีสิ่งใดเกินความสามารถ หากเราพยายาม
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
จำนวนหน้า 12345