ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 6 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 326 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 1234..22
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี และ จัดซื้อ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.46
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
นิสัยร่าเริงแจ่มใส
บุคลิกภาพดี
สิ่งที่ชอบเล่นกีฬา
คติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการฝ่ายการเงิน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.8
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว หย่าร้าง สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่การเงิน และ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.83
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ดิฉัน เป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่าย เรียนรู้เร็ว และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ดิฉันรักการอ่านหนังสือและการค้นคว้าทางInternet
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงิน
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ง่าย
เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
และเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ชอบออกเดินทาง ถ่ายภาพ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี และ พนักงานธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.04
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานการเงิน และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.46
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว หย่าร้าง สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน การเงิน
รูปบุคคลว่างงานพนักงานการเงิน และ พนักงานทั่วไป
วุติการศึกษา: ไม่มีข้อมูล
GPA: 2.54
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ตรงต่อเวลาในการทำงาน สามารถพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เข้ากับเพื่อร่วมงานได้ดี ซื่อสัตย์ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานการเงิน
รูปบุคคลว่างงานการเงิยบัญชี
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 2.19
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน การเงิยบัญชี
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ พนักงานบันทึกข้อมูล
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 3.71
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รูปบุคคลว่างงานทุกอย่าง
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.15
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ทุกอย่าง
รูปบุคคลว่างงานบัญชี และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 2.35
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน ว่างงาน
นิสัยใจคอเป็นคนอัธยาสัยดี เข้าคนง่าย ชอบแบ่งปัน ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่ชอบค้นหาคำตอบเมื่อเราเกิดข้อสงสัย
คติประจำใจ เปิดรับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน บัญชี
รูปบุคคลว่างงานแคชเชียร์-การเงิน และ พนักงานต้อนรับ-ลูกค้าสัมพันธ์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.96
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
นิสัยใจเย็น เรียบร้อย ยิ้มแย้ม ร่าเริง
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน แคชเชียร์-การเงิน
รูปบุคคลว่างงานแคชเชียร์ พนักงานบัญชี และ ทั่วไป
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 3.94
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน แคชเชียร์ พนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี และ ธุรการ / ประสานงานทั่วไป
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.23
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานบัญชี และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.39
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
สวัสดีค่ะ จิ๊บนะค่ะ เป็นคนร่าเริงแจ่มใส เข้าคนง่าย ชอบเรียนรู้หาสิ่งใหม่อยู่เสมอ มีความอดทนสูง รักงาน คติคือ จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราเองค่ะ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน บัญชี
จำนวนหน้า 1234..22