ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 6 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 108 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 1234..8
รูปบุคคลว่างงานธุรการ และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ไม่มีข้อมูล
GPA: 3.28
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.57
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.70
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และ การเงิน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.68
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
ชื่ิอนางสาวพิราวรรณ จิตติพัฒน์กำธร ตัววดิฉันเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผืิดชอบในหน้าที่ของตอนเองเป็นอย่างมาก
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานบริหารทั่วไป
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.78
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน บริหารทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล และ ปนะชาสัมพันธ์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.36
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานฝาายบุคคล และ ประกอบอาหาร/เสริฟ์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.30
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝาายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานธุรการฝ่ายบุคคล และ ประชาสัมพันธ์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.64
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับคนอื่นได้ง่าย พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ธุรการฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่บุคคล - ธุรการ และ จัดซื้อ /ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.66
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บุคคล - ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล ธุรการฝ่ายบุคคล ทรัพยากรมนุษย์ และ ธุรการฝ่ายบุคคล
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.91
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนร่าเริง อารมดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ และสามารถทำงานในสภาวกดดันได้
เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นตัวของตัวเอง
ชอบทำงานทำแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในกลุ่มทำงาน
คติ/ทัศนคติ-ถ้าไม่กล้าแตกต่าง ก็ไม่มีความโดดเด่น
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายบุคคล ธุรการฝ่ายบุคคล ทรัพยากรมนุษย์
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบุคคล และ ธุรการทั่วไป
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.60
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
นิสัย ร่าเริง เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย
ทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้สูง
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่บุคล และ เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.45
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บุคล
รูปบุคคลว่างงานทรัพยากรมนุษย์ บุคคล ฝ่ายบุคคล ธุรการบุุคล และ ธุรการ ประสานงาน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.91
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ผม นายภูริพัฒน์ ดวงจิตต์
นิสัยผมเป็นอารมดียิ้มแย้มแจ่มใส เข้าคนง่าย
บุคลิกภาพ เรียบร้อย สะอาด
คติ ถ้าไม่กล้าแตกต่างก็ไม่มีความโดดเด่น
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ทรัพยากรมนุษย์ บุคคล ฝ่ายบุคคล ธุรการบุุคล
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงากด้านการบริหาร และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.25
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
นิสัย ร่าเริง ซื่อตรง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรักความก้าวหน้า
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  พนักงากด้านการบริหาร
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล และ เลขานุการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.94
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ รับฟังควาคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ สามารถเรียนรู้งานได้ตลอดเวลา ใจดี ยิ้มเก่ง
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายบุคคล
จำนวนหน้า 1234..8