ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 26 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 12
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยวิจัย และ แปลภาษา
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 3.69
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้ามีเป้าหมาย และลงมือทำให้เต็มที่
เข้ากับผู้อื่นง่าย สามารถอดทนต่อสภาวะกดดันต่างๆพร้อมแก้ไขหาทางออก
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยวิจัย
รูปบุคคลว่างงานนักวิเคราะห์ และ QC
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.19
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ชื่อเล่น ยา เป็นคนที่เข้ากับผู้คนอื่นง่าย เป็นกันเอง อัธยาศัยดี อารมณ์ดี ตรงต่อเวลา รู้ในหน้าที่การงาน อยู่ง่ายกินง่าย บุคลิกภาพดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สิ่งที่ชอบคือการได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบการออกกำลังกายเช่น การเต้น การฟ้อน การรำ คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักวิเคราะห์
รูปบุคคลว่างงานนักสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.32
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
-มีความคิดสร้างสรรค์,ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี,มีนุษย์สัมพันธ์ดี,ปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมได้,มีความรับผิดชอบหน้าที่การงานสูง,ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-คติประจำใจ ประสบการณ์คือครูที่สามารถสอนเราได้ดีที่สุด ไม่มีใครสอนเราดีได้เท่าตัวเราเอง
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
รูปบุคคลว่างงานQC
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.57
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน QC
รูปบุคคลว่างงานวิจัย/วิเคราะห์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.11
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
เป็นคนมีความกระตือรือร้น ปรับตัวได้ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน วิจัย/วิเคราะห์
รูปบุคคลว่างงานควบคุมคุณภาพ QA และ ควบคุมคุณภาพ QC
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.36
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ควบคุมคุณภาพ QA
รูปบุคคลว่างงานนักเก็บข้อมูล นักวิเคราะห์ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัย และ นักวิเคราะห์ เก็บข้อมูล
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 3.53
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักเก็บข้อมูล นักวิเคราะห์ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัย
รูปบุคคลว่างงานพนักงานห้องปฏิบัติการ(ห้องแล็ป)
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.45
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานห้องปฏิบัติการ(ห้องแล็ป)
รูปบุคคลว่างงานวิจัยพืช และ ครูสอนชีววิทยา
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 3.80
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน วิจัยพืช
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายการผลิต
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.31
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจในการทำงานสูง เรียนรู้การทำงานได้ดี
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายการผลิต
รูปบุคคลว่างงานนักวิจัย
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.93
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักวิจัย
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.21
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
คิดดีทำดี ได้ดี เสมอ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่
รูปบุคคลว่างงานนักวิจัย/เจ้าหน้าที่ Lab และ AC/QA/RD
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 3.23
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักวิจัย/เจ้าหน้าที่ Lab
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา และ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.14
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความอดทดต่องานหนัก

คติประจำใจ ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
รูปบุคคลว่างงานนักวิทยาศาสตร์ และ ควบคุมการผลิต
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.10
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักวิทยาศาสตร์
จำนวนหน้า 12