ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 5 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 18 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 12
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป และ พนักงานทั่วไป
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.42
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานธุรการ/สถิติ/สินเชื่อ/วิเคราะห์ และ ธุรการ/สถิติ/สินเชื่อ/วิเคราะห์
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 3.29
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ธุรการ/สถิติ/สินเชื่อ/วิเคราะห์
รูปบุคคลว่างงานสนใจงานทุกประเภท
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.13
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
มีชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุล เครียดได้เหนื่อยได้ แต่ต้องไม่รบกวนคุณภาพชีวิต และสามารถเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานตามสมควร

เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร์ที่จะทำให้ฉันมีงานที่ท้าทาย ซึ่งจะช่วยให้ตัวของฉันประสบความสำเร็จ รวมทั้งองค์กรก็จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วย
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน สนใจงานทุกประเภท
รูปบุคคลว่างงานteller และ บริการลูกค้า Ais shop
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.03
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
เป็นคนยิ่มง่าย ชอบงานบริการ คุยเก่ง แก้ไขปัญหาได้ อยู่กับเพื่อนร่วมงานได้ทุกคน รับแรงกดดันในการทำงานได้
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน teller
รูปบุคคลว่างงานนักสถิติ และ ครูคณิตศาสตร์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.41
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ลักษณะนิสัย : เป็นคนร่าเริ่ง
สิ่งที่ชอบ : ชอบฟังเพลง
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักสถิติ
รูปบุคคลว่างงานบริการลูกค้า,ธนาคาร และ เลขานุการ,ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.70
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
ชื่อนางสาวจิราภรณ์ ปิลันซิน เป็นคนภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นคนยิ้มง่าย มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้ เปนคนตั้งใจทำงาน
งานอดิเรก ชอบอ่านหนังสือ เเละเลี้ยงสุนัข
คติประจำใจ มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียว
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน บริการลูกค้า,ธนาคาร
รูปบุคคลว่างงานธนาคาร และ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.07
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ต้องการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในองค์กร และ มีความเจริญก้าวหน้าในงานที่ทำ เพื่อการนำไปเลี้ยงดูแลครอบครัวได้อย่างมั่นคง
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ธนาคาร
รูปบุคคลว่างงานหุ้น ธนาคาร และ นำเข้า ส่งออก
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.46
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
สามารถเข้างานกับผู้อื่นได้ดี
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เรียนรู้งานได้รวดเร็ว
คติ : ก่อนจะตัดสินใจทำอะไร ต้องคิดให้รอบคอบ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน หุ้น ธนาคาร
รูปบุคคลว่างงานพนักงานสินเชื่อ พนักงานบริหารหนี้ พนักงานเร่งรัดหนี้สิน และ พนักงานธนาคาร และพนักงานทั่วไป
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.19
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ลักษณะนิสัย เป็นคนอารมณ์ดี ตลก ร่าเริง เป็นกันเอง มีสัมมาคารวะ มีบุคลิกดี เป้นคนรูปร่างผอม ขาว ผมสั้น สิ่งที่ชอบ คือ ชอบความท้าทาย ชอบทำงานเป็นกลุ่ม
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานสินเชื่อ พนักงานบริหารหนี้ พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
รูปบุคคลว่างงานงานด้านธุรการต่างๆ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.55
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน งานด้านธุรการต่างๆ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่บริการทางการเงิน และ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.51
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
สวัสดีค่ะ ชื่อพิมพ์ชนกค่ะ ชื่อเล่น กิ๊ก อายุ 25 ปี
นิสัย : เป็นคนร่าเริงเข้ากับคนง่าย ไม่คิดเล็กคิดน้อย มองโลกแง่ดี ตรงไปตรงมา มีความอดทนสูง คล่องแคล่วว่องไว ตรงต่อเวลา
สิ่งที่ชอบ : ดูหนัง อ่านการ์ตูน ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ
คติประจำใจ : หากไม่เคยรู้จักทุกข์ก็จะไม่เห็นคุณค่าของความสุข
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริการทางการเงิน
รูปบุคคลว่างงานนักวิเคราะห์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.71
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง รักอิสระ ไม่ชอบยึดติดกับอะไรมากนัก มองโลกในแง่ดี สุภาพอ่อนโยน มีการทำงานอย่างเป็นระบบบ เป็นขั้นตอน มีความรอบคอบ มีความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี คติประจำใจ Don't be afraid to fail. Be afraid NOT to try.
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักวิเคราะห์
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และ เจ้าหน้าที่การเงิน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.81
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
รูปบุคคลว่างงานประสานงานองค์กร และ การตลาดสินเชื่อ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.09
ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
บุคคลิกของผม เป็นคนที่ดูแล้วน่าเข้าหาเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายเพราะในการทำงานของผม ผมจะเน้นความให้ใจกันเป็นหลัก เพราะจะสามารถทำให้ผมและผู้ร่วมงานสามารถทำงานกันได้ในระยะยาว โดยงานจะประสบผลสำเร็จได้ดีโดยเกิดจากความร่วมมือที่แท้จริง
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ประสานงานองค์กร
รูปบุคคลว่างงานการธนาคาร และ ธุรการ การจัดการประสานงาน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.60
ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน การธนาคาร
จำนวนหน้า 12