ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 6 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 84 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 1234.6
รูปบุคคลว่างงานพนักงาน และ ผู้ช่วยวิจัย
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.48
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนใจเย็น มีความอดทน เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ดูวุ่นวาย สิ่งที่ชอบคือหนังสือ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงาน
รูปบุคคลว่างงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.39
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
รูปบุคคลว่างงานตำแหน่งที่ว่างฃ และ ตำแหน่งที่ว่างงานอยู่
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 3.10
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนอารมณ์ดี มีจิตใจเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์ กินอยู่อย่างพอเพียง เป็นคนง่ายๆสบายๆ คติประจำใจ. (ไม่มีความจนในหมู่คนเพียร)
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ตำแหน่งที่ว่างฃ
รูปบุคคลว่างงานพนักงาน และ พนักงาน
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 3.5
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงาน
รูปบุคคลว่างงานตามความเหมาะสม
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.17
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว แยกกันอยู่ สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ตามความเหมาะสม
รูปบุคคลว่างงานนักสงเสริมการเกษตร และ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.40
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
เป็นคนมีความมุงมั่น มีเป้าหมายต้องทำให้ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เป็นคนรอบคอบ ชอบเรียนรู้งานใหม่อยู่เสมอ มีความเป็นระเบียบ และรับผิดชอบในงานที่ทำ

สิ่งที่ชอบ คือ การได้ทำงานในสิงที่รัก
คติประจำใจ ทำก่อนพูด สุขอยู่ใจ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักสงเสริมการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการ
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 3.65
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ยินดีครับที่ให้โอกาสฝากประวัติในการทำงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้จัดการ
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการเกษตร และ นักวิจัย
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.72
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
นิสัย เป็นคนที่อัธยาศัยดี มีความอดทน ชอบในสิ่งแปลกใหม่ เวลาว่างชอบฟังเพลง อ่านหนังสือ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักวิชาการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่การเกษตร และ พนักงานทั่วไป
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.18
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
นางสาวนภาวรรณ จันทรมูล เป็นคนมีนิสัยร่างเริง สนุกสนาน มีคล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเกษตร
รูปบุคคลว่างงานพืชไร่ หรืองานทางด้านเกษตร และ ควบคุม หรือดูแลพืชผลทางการเกษตร
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.34
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พืชไร่ หรืองานทางด้านเกษตร
รูปบุคคลว่างงานส่งเสริมการเกษตร และ พัฒนาชนบท
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.89
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนไม่หยุดนิ่งชอบหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวเองเสมอสามารถทำงานในที่ทุรกันดารได้ จงก้าวหน้าด้วยความสมหวัง อย่าถอยหลังด้วยความเศร้า
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ส่งเสริมการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานสัตวบาล
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 3.26
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน สัตวบาล
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการเกษตร
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.56
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักวิชาการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานสัตวบาล และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.54
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน สัตวบาล
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการ และ ผู้จัดการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.19
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้จัดการ
จำนวนหน้า 1234.6