โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ค้นหาตำแหน่งงาน | ค้นหาประวัติว่างงาน | ติดต่อเรา
ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง

หาคนว่างงาน : ผลการค้นหา คำค้น ขาย หน้า 1

จำนวนหน้า 1234..17
หางาน งานขาย หรือ ทำเว็บ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 00
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.พายัพ
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 2.46
หางาน ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารทีมขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 46 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2529
สาขา สังคมวิทยาฯ
เกรดเฉลี่ย 3.01
รูปถ่าย หางาน บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับ หรือ การขาย วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 39 กก. ส่วนสูง 150 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.69
รูปถ่าย หางาน วิศวกร หรือ ผู้จัดการ,ผู้ช่วย,การขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000
เพศ ชาย อายุ 29 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2548
สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย 3.06
หางาน พนักงานทั่วไป หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 29 ปี น้ำหนัก 59 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.ราชภัฎเชยงใหม่ พ.ศ. 2551
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เกรดเฉลี่ย 2.68
หางาน พนักงานขาย หรือ ฝ่ายจัดซื้ออัญมณี วุฒิการศึกษา ปวช. ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 31 ปี น้ำหนัก 106 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ พาณิชยการลานนา พ.ศ. 2541
สาขา การขาย
เกรดเฉลี่ย 2.01
หางาน พนักงานขาย หรือ บริการลูกค้า/รับโทรศัพท์ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 39 กก. ส่วนสูง 150 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
สาขา คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 2.69
หางาน ธุรการ/บัญชี หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 39 ปี น้ำหนัก 72 กก. ส่วนสูง 766 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.05
หางาน พนักงานเสนอขายรถยนต์ หรือ พนักงานขับรถ วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ ชาย อายุ 25 ปี น้ำหนัก 90 กก. ส่วนสูง 178 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 1.84
หางาน พนักงานขาย หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 44 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยธนบุรี
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 3.00
รูปถ่าย หางาน พนักงานขาย หรือ ธุรการ ประสานงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 57 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
สาขา สัตวศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.29
หางาน งานประจำ หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 62 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา การสื่อสารมวลชน
เกรดเฉลี่ย 3.30
รูปถ่าย หางาน พนง ขาย หรือ พนง ตลาด วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 35 ปี น้ำหนัก 63 กก. ส่วนสูง 167 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิค พ.ศ. 2548
สาขา บริหาร
เกรดเฉลี่ย 2.65
หางาน ฝ่ายขาย/ประสานงาน หรือ การตลาด วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 71 กก. ส่วนสูง 169 ซม.
จบการศึกษาที่ ลำปางเทคโนโลยี พ.ศ. 2546
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.61
หางาน พนักงานคีย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2552
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 2.65
หางาน บัญชี หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.43
หางาน เกษตร หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา โคนม-โคเนื้อ
เกรดเฉลี่ย 2.23
หางาน ขายหน้าร้าน หรือ ขายหน้าร้าน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ ชาย อายุ 34 ปี น้ำหนัก 57 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ เกษมโปลีเทคนิค พ.ศ. 2543
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.89
หางาน พนักงานขาย หรือ คลังสินค้า วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 59 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พ.ศ. 2550
สาขา การพัฒนาชุมชน
เกรดเฉลี่ย 2.39
หางาน พนักงานขาย,ผู้จัดการทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา การจัดการ
เกรดเฉลี่ย 2.80
หางาน พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือ พนักงานขายประจำช็อป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
เกรดเฉลี่ย 2.84
หางาน การขาย หรือ คลังสินค้า วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ หญิง อายุ 19 ปี น้ำหนัก 46 กก. ส่วนสูง 153 ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียน
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.18
หางาน พนักงานขาย หรือ พนักงานบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 30 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2548
สาขา รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.47
หางาน พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน หรือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 46 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2552
สาขา เกษตรเคมี
เกรดเฉลี่ย 2.78
รูปถ่าย หางาน พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน หรือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 46 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา เกษตรเคมี
เกรดเฉลี่ย 2.78
หางาน นักวิชาการ หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 59 กก. ส่วนสูง 173 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2553
สาขา พืชศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.53
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่การตลาด,พนักงานขาย หรือ ฝ่ายการตลาด วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 70 กก. ส่วนสูง 180 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2552
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.82
รูปถ่าย หางาน ผู้แทนขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 62 กก. ส่วนสูง 182 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.ราชภัฏเชียงราย
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.43
หางาน พนักงานขาย หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 4,000 - 5,000
เพศ หญิง อายุ 20 ปี น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาสัย อ.สารภี
สาขา -
เกรดเฉลี่ย 2.00
หางาน แคชเชียร์ หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ หญิง อายุ 31 ปี น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง 159 ซม.
จบการศึกษาที่ เทคโนโลยีราชชมงคล พ.ศ. 2541
สาขา ออกแบบเครื่องประดับ
เกรดเฉลี่ย 2.10