โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ค้นหาตำแหน่งงาน | ค้นหาประวัติว่างงาน | ติดต่อเรา
ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 10 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง

หาคนว่างงาน : ผลการค้นหา คำค้น ทั่วไป หน้า 1

จำนวนหน้า 1234..15
หางาน ทั่วไป หรือ ทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,001 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 47 กก. ส่วนสูง 156 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.59
รูปถ่าย หางาน พนักงานทั่วไป หรือ พนักงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 35 กก. ส่วนสูง 144 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2554
สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย 3.25
หางาน เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการทั่วไป หรือ เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 26 ปี น้ำหนัก 49 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2549
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.32
รูปถ่าย หางาน บริหารงานทั่วไป หรือ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 34 ปี น้ำหนัก 47 กก. ส่วนสูง 156 ซม.
จบการศึกษาที่ สถาบันราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2541
สาขา การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เกรดเฉลี่ย 2.77
หางาน พนักงานต้อนรับ/พนักงานทั่วไป หรือ พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2552
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย 2.33
หางาน พนักงานทั่วไป หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 29 ปี น้ำหนัก 59 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.ราชภัฎเชยงใหม่ พ.ศ. 2551
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เกรดเฉลี่ย 2.68
หางาน พนักงานธุรการ หรือ พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 69 กก. ส่วนสูง 178 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.81
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 00
เพศ หญิง อายุ 30 ปี น้ำหนัก 67 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ พ.ศ. 2538
สาขา วิทย์-คริตย์
เกรดเฉลี่ย 2.5
รูปถ่าย หางาน ผู้ช่วยกุ๊ก หรือ พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 3,000 - 4,000
เพศ หญิง อายุ 21 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 167 ซม.
จบการศึกษาที่ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
สาขา วิทย์ คณิต
เกรดเฉลี่ย 3.47
หางาน พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 48 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา เศรษฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.30
หางาน พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 21 ปี น้ำหนัก 56 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขตพื้นที่ภาคพายัพ
สาขา อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
เกรดเฉลี่ย 2.04
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน ทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ อายุ ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
สาขา สามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน งานบุคคล , การจัดการทั่วไป. หรือ จัดซื้อ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 159 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา การจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 3.48
รูปถ่าย หางาน ธุรการ ประสานงานทั่วไป หรือ บริการลูกค้า รับโทรศัพท์ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 21 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.02
หางาน ผู้ช่วยผูจัดการ พนักงานทั่วไป หรือ พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 40 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2553
สาขา เศรษฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.11
หางาน ธรุการทั่วไป หรือ ลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 156 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา บริหารธุรกิจการจัดการ
เกรดเฉลี่ย 2.67