โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ค้นหาตำแหน่งงาน | ค้นหาประวัติว่างงาน | ติดต่อเรา
ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง

หาคนว่างงาน : ผลการค้นหา คำค้น บัญชี หน้า 1

จำนวนหน้า 1234..11
หางาน พนักงานบัญชี หรือ พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2551
สาขา บัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.07
หางาน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือ พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 28 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 153 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ พ.ศ. 2550
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.53
รูปถ่าย หางาน พนักงานบัญชี หรือ Administrator, ธุรการ, จัดซื้อ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 32 ปี น้ำหนัก 43 กก. ส่วนสูง 152 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2545
สาขา M.BA.
เกรดเฉลี่ย 3.60
หางาน บัญชี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 24 ปี น้ำหนัก 67 กก. ส่วนสูง 173 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ภาคพายัพ) พ.ศ. 2551
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.23
หางาน พนักงานธนาคาร Teller หรือ พนักงานบัญชี ,งานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2551
สาขา เศรษฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.68
หางาน พนักงานบัญชี หรือ พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 44 กก. ส่วนสูง 153 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.75
หางาน บัญชี หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.แม่โจ้ พ.ศ. 2552
สาขา บัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.54
หางาน บัญชี หรือ สินเชื่อ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 54 กก. ส่วนสูง 164 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2552
สาขา บัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.18
หางาน พนักงานบัญชี หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 28 ปี น้ำหนัก 43 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2548
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.40
หางาน ธุรการ หรือ บัญชีเบื้องต้น วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 27 ปี น้ำหนัก 40 กก. ส่วนสูง 154 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
สาขา ภาษาอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย 3.17
รูปถ่าย หางาน สมุห์บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี หรือ พนักงาน/เจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 29 ปี น้ำหนัก 67 กก. ส่วนสูง 174 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (มหาวิทยาลัยธนบุรี ปัจจุบัน)
สาขา บัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.61
หางาน ธุรการ/บัญชี หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 39 ปี น้ำหนัก 72 กก. ส่วนสูง 766 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.05
รูปถ่าย หางาน บัญชี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา บัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.28
หางาน บัญชี/การเงิน/สินเชื่อ หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 62 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2551
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.08
รูปถ่าย หางาน บัญชี หรือ บริการลูกค้า วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 47 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น พ.ศ. 2552
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.13
หางาน บัญชี หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.43
หางาน บัญชี หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 26 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต ลำปาง พ.ศ. 2549
สาขา ระบบสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย 3.03
รูปถ่าย หางาน พนักงานบัญชี หรือ พนักกงานการตลาด วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 64 กก. ส่วนสูง 171 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.97
หางาน พนักงานบัญชี หรือ พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 46 กก. ส่วนสูง 156 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2551
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.14
รูปถ่าย หางาน พนักงานบัญชี หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 00
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 59 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.16
หางาน ธุรการ หรือ พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พ.ศ. 2552
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.15
รูปถ่าย หางาน การเงิน/บัญชี/สินเชื่อ หรือ ธุรการ/ประสานงานทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 41 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.00
หางาน พนักงานบัญชี การเงิน ธนาคาร หรือ พนักงานฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2552
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.12
รูปถ่าย หางาน พนักงานบัญชี การเงิน ธนาคาร หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 64 กก. ส่วนสูง 182 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.00
หางาน พนักงานธนาคาร หรือ พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 47 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2553
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.90
หางาน เจ้าหน้าที่บัญชี,ธุรการ หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 21 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.52
หางาน เจ้าหน้าที่บัญชี,ธุรการ หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 21 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.52
หางาน พนักงานบัญชี หรือ รับถักงานโครเชต์ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ หญิง อายุ 29 ปี น้ำหนัก 51 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี พ.ศ. 2544
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.04
รูปถ่าย หางาน พนักงานบัญชี หรือ สินเชื่อ หรือ พนักงานจัดซื้อ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น พ.ศ. 2553
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.96
หางาน พนักงานบัญชี หรือ บริการทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 156 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.83