โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ค้นหาตำแหน่งงาน | ค้นหาประวัติว่างงาน | ติดต่อเรา
ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง

หาคนว่างงาน : ผลการค้นหา คำค้น บุคคล หน้า 1

จำนวนหน้า 1234..8
หางาน นิติกร,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ ครูผู้ช่วย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,001 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 29 ปี น้ำหนัก 46 กก. ส่วนสูง 150 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา นิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.77
หางาน เลขานุการ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 9,001 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สาขา คอมพิวเตอร์-ภาษาญี่ปุ่น
เกรดเฉลี่ย 2.65
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ ครู วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 49 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
สาขา จิตวิทยาองค์การ
เกรดเฉลี่ย 2.91
หางาน เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการทั่วไป หรือ เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 26 ปี น้ำหนัก 49 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2549
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.32
หางาน เจ้าหน้าที่ตลาด,จัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่บุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 27 ปี น้ำหนัก 70 กก. ส่วนสูง 176 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา เอก-การจัดการทั่วไป โท-การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.42
หางาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล หรือ พนักงานประสานงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 29 ปี น้ำหนัก 51 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมมาธิราช
สาขา บริหารรัฐกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.30
หางาน ฝ่ายบุคคล หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2550
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 3.03
หางาน ครูอาจารย์ หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 38 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2540
สาขา เคมี
เกรดเฉลี่ย 2.68
หางาน บุคคล หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 57 กก. ส่วนสูง 169 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 3.12
รูปถ่าย หางาน พนักงานฝ่ายบุคคล ผู้ช่วยผู้จัด หรือ พนักงาน ประสานงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา จิตวิทยาองต์การ
เกรดเฉลี่ย 2.05
หางาน บุคคล หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 55 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา สังคมสงเคราะห์
เกรดเฉลี่ย 3.31
หางาน ธุรการ / Admin หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 48 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 3.56
หางาน งานบุคคล , การจัดการทั่วไป. หรือ จัดซื้อ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 159 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา การจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 3.48
หางาน พนักงานบุคคล หรือ พนักงานบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 00
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 48 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2552
สาขา ประชาสัมพันธ์
เกรดเฉลี่ย 3.10
หางาน ธุรการ หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 36 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 151 ซม.
จบการศึกษาที่ ราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2541
สาขา นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.38
หางาน เจ้าหน้าที่บุคคล หรือ เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 55 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พ.ศ. 2548
สาขา ภาษาอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย 2.72
รูปถ่าย หางาน ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ธุรการบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 26 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2549
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 3.07
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ หรือ บุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 29 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.88
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล หรือ บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 51 กก. ส่วนสูง 161 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.84
หางาน อาจารย์สอน หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 48 กก. ส่วนสูง 154 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเวสเทร์น พ.ศ. 2553
สาขา นิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.96
รูปถ่าย หางาน พนักงานสินเชื่อ หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2552
สาขา รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.48
รูปถ่าย หางาน ธุรการ หรือ บุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 41 กก. ส่วนสูง 152 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.85
หางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 105 กก. ส่วนสูง 178 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2553
สาขา รัฐศาตร์
เกรดเฉลี่ย 2.63
หางาน พนักงานบัญชี การเงิน ธนาคาร หรือ พนักงานฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2552
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.12
รูปถ่าย หางาน พนักงานบัญชี การเงิน ธนาคาร หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 64 กก. ส่วนสูง 182 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.00
หางาน พนักงานขาย หรือ พนักงานบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 30 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2548
สาขา รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.47
หางาน ธุรการ บุคคล หรือ บริการ ประชาสัมพันธ์ อบรม วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 43 กก. ส่วนสูง 159 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2553
สาขา การจัดการธุรกิจเกษตร
เกรดเฉลี่ย 2.65
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่บุคคล หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 80 กก. ส่วนสูง 166 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 2.74
หางาน เจ้าหน้าที่บุคคล หรือ เจ้าหน้าที่ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 49 ปี น้ำหนัก 69 กก. ส่วนสูง 179 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.55
รูปถ่าย หางาน บุคคล หรือ บุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 24 ปี น้ำหนัก 56 กก. ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2553
สาขา รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.10