โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ค้นหาตำแหน่งงาน | ค้นหาประวัติว่างงาน | ติดต่อเรา
ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง

หาคนว่างงาน : ผลการค้นหา คำค้น ฝ่ายบุคคล หน้า 1

จำนวนหน้า 1234
หางาน นิติกร,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ ครูผู้ช่วย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,001 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 29 ปี น้ำหนัก 46 กก. ส่วนสูง 150 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา นิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.77
หางาน เลขานุการ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 9,001 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สาขา คอมพิวเตอร์-ภาษาญี่ปุ่น
เกรดเฉลี่ย 2.65
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ ครู วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 49 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
สาขา จิตวิทยาองค์การ
เกรดเฉลี่ย 2.91
หางาน ฝ่ายบุคคล หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2550
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 3.03
หางาน ครูอาจารย์ หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 38 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2540
สาขา เคมี
เกรดเฉลี่ย 2.68
รูปถ่าย หางาน พนักงานฝ่ายบุคคล ผู้ช่วยผู้จัด หรือ พนักงาน ประสานงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา จิตวิทยาองต์การ
เกรดเฉลี่ย 2.05
หางาน ธุรการ / Admin หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 48 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 3.56
หางาน ธุรการ หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 36 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 151 ซม.
จบการศึกษาที่ ราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2541
สาขา นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.38
หางาน อาจารย์สอน หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 48 กก. ส่วนสูง 154 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเวสเทร์น พ.ศ. 2553
สาขา นิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.96
รูปถ่าย หางาน พนักงานสินเชื่อ หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2552
สาขา รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.48
หางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 105 กก. ส่วนสูง 178 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2553
สาขา รัฐศาตร์
เกรดเฉลี่ย 2.63
หางาน พนักงานบัญชี การเงิน ธนาคาร หรือ พนักงานฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2552
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.12
รูปถ่าย หางาน พนักงานบัญชี การเงิน ธนาคาร หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 64 กก. ส่วนสูง 182 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.00
หางาน ฝ่ายบุคคล หรือ ฝ่ายการตลาด วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 47 กก. ส่วนสูง 167 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง พ.ศ. 2553
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.97
หางาน พนักงานธุรการ หรือ พนักงานฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 30 ปี น้ำหนัก 80 กก. ส่วนสูง 180 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง
สาขา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.29
รูปถ่าย หางาน เสมียนธุรการ หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปวช. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 35 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 166 ซม.
จบการศึกษาที่ รร. เทคโนสุระ นครราชสีมา (แมรี่เทคโน) พ.ศ. 2538
สาขา สถาปัตยกรรม
เกรดเฉลี่ย 3.05
รูปถ่าย หางาน ธุรการ หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 30 ปี น้ำหนัก 78 กก. ส่วนสูง 180 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชฎัภเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.68
รูปถ่าย หางาน Reception, cashier หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 31 ปี น้ำหนัก 83 กก. ส่วนสูง 161 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
สาขา การท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย 2.71
หางาน ฝ่ายบุคคล หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 43 กก. ส่วนสูง 150 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.09
หางาน ธุรการ หรือ งานฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 41 กก. ส่วนสูง 150 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนมิตรพลพาณิชยการ กรุงเทพ พ.ศ. 2553
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.02
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 31 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
สาขา บริหารทรัพยากรมนุาย์
เกรดเฉลี่ย 2.33
หางาน ธุรการ หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 153 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา ไทยศึกษา
เกรดเฉลี่ย 2.71
หางาน ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 67 กก. ส่วนสูง 174 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา นิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.47
รูปถ่าย หางาน ผู้จัดการ , Supervisor หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 32 ปี น้ำหนัก 85 กก. ส่วนสูง 162 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารัฐกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.44
หางาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พ.ศ. 2552
สาขา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เกรดเฉลี่ย 2.66
รูปถ่าย หางาน ธุรการ หรือ ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 29 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 2.02
หางาน ฝ่ายบุคคล หรือ ลูกจ้าง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
สาขา รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.40
หางาน งานฝ่ายบุคคล หรือ คอลัมนิสต์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 80 กก. ส่วนสูง 171 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เกรดเฉลี่ย 3.32
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 87 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 2.37
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 87 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 2.37