โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ค้นหาตำแหน่งงาน | ค้นหาประวัติว่างงาน | ติดต่อเรา
ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 14 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง

หาคนว่างงาน : ผลการค้นหา คำค้น พนักงานบริการ หน้า 1

จำนวนหน้า 12
หางาน พนักงานธุรการ หรือ พนักงานบริการลูกค้า วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 51 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2552
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.36
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการลูกค้า หรือ พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 28 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 177 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2548
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.24
หางาน พนักงานประสานงาน หรือ พนักงานบริการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 49 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.ราชภัฎเชียงราย พ.ศ. 2549
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.34
หางาน พนักงานขาย หรือ พนักงานบริการทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 4,000 - 5,000
เพศ ชาย อายุ 25 ปี น้ำหนัก 51 กก. ส่วนสูง 173 ซม.
จบการศึกษาที่ ร.ร.จอมทอง พ.ศ. 2548
สาขา ศิลป์
เกรดเฉลี่ย 2.Up
หางาน จัดซื้อ หรือ พนักงานบริการลูกค้า วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 32 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา นิเทศศาสตร์ / โฆษณา
เกรดเฉลี่ย 2.38
หางาน พนักงานบริการ หรือ พนักงานประจำร้าน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
สาขา เครื่องกล
เกรดเฉลี่ย 3.37
หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือ พนักงานบริการลูกค้า วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.84
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการลูกค้า หรือ ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา ภูมิสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย 3.47
รูปถ่าย หางาน พนักงานต้อนรับ หรือ พนักงานบริการลูกค้า วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 44 กก. ส่วนสูง 166 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พ.ศ. 2552
สาขา ภาษษอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย 2.08
หางาน พนักงานบริการ หรือ บริการ วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 3,000 - 4,000
เพศ หญิง อายุ 18 ปี น้ำหนัก 49 กก. ส่วนสูง 166 ซม.
จบการศึกษาที่ โรง้รียนพระหฤทัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย 2.5
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 46 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556
สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.52
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.
สาขา กิจกรรมบำบัด
เกรดเฉลี่ย 2.91
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการลูกค้า หรือ พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 46 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ.ศ. 2556
สาขา การตัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เกรดเฉลี่ย 2.33
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการในโรงแรม หรือ การขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท บาท
เพศ หญิง อายุ 27 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น พ.ศ. 2552
สาขา การจัดการการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย 2.98
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการลูกค้า หรือ เลขานุการ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 13 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2556
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
เกรดเฉลี่ย 2.43
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการลูกค้า Customer Service หรือ ฝ่ายจัดซื้อ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ.ศ. 2556
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 2.33
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการลูกค้า หรือ พนักงานการเงิน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี ปี น้ำหนัก 49 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ.ศ. 2557
สาขา การจัดการ
เกรดเฉลี่ย 3.42
หางาน พนักงานขายสินค้า หรือ พนักงานบริการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 0
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 56 กก. ส่วนสูง 164 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.
สาขา ศิลป์-ญี่ปุ่น
เกรดเฉลี่ย 2.3-
รูปถ่าย หางาน พนักงานขาย หรือ พนักงานบริการ วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 0
เพศ หญิง อายุ 26 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา พ.ศ. 2549
สาขา วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย 3.40
รูปถ่าย หางาน พนักงานเสิร์ฟ หรือ พนักงานบริการประจำร้าน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 19 ปี น้ำหนัก 54 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
สาขา อักษรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.87
หางาน โทรคุยกับลูกค้า หรือ พนักงานบริการ วุฒิการศึกษา ปวช. ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 19 ปี น้ำหนัก 39 กก. ส่วนสูง 153 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ พ.ศ.
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 3.01
หางาน พนักงานบริการ หรือ พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 18 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนสุไหงโก-ลก พ.ศ.
สาขา วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย 1.96
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการประจำสาขา หรือ พิธีกร ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุ ประชมสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 182 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2557
สาขา นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.56
หางาน พนักงานบริการลูกค้า หรือ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 83 กก. ส่วนสูง 152 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พ.ศ. 2555
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 2.89
รูปถ่าย หางาน พนักงานทั่วไป หรือ พนักงานบริการทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 0
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 164 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.เชียงใหม่ พ.ศ.
สาขา ภาษาอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย 3.09
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการลูกค้า หรือ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2555
สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย 2.62
รูปถ่าย หางาน พนักงานธุรการ ทั่วไป หรือ พนักงานบริการลูกค้า แคชเชียรฺ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2557
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 2.69
รูปถ่าย หางาน พนักงานบริการห้องอาหาร หรือ พนักงานบริการห้องอาหาร วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 55 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พ.ศ. 2555
สาขา การโรงแรมและการบริการ
เกรดเฉลี่ย 3.33
หางาน ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ พนักงานบริการ วุฒิการศึกษา 0 ต้องการเงินเดือน ตามบริษัทจะเห็นสมควร
เพศ หญิง อายุ 27 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาที่ พ.ศ.
สาขา
เกรดเฉลี่ย
รูปถ่าย หางาน พนักงานต้อนรับ หรือ พนักงานบริการลูกค้า วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 27 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 150 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2556
สาขา เกษตรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.80