โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ค้นหาตำแหน่งงาน | ค้นหาประวัติว่างงาน | ติดต่อเรา
ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 13 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง

หาคนว่างงาน : ผลการค้นหา คำค้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หน้า 1

จำนวนหน้า 12
หางาน นิติกร,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ ครูผู้ช่วย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,001 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 29 ปี น้ำหนัก 46 กก. ส่วนสูง 150 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา นิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.77
หางาน เลขานุการ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 9,001 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สาขา คอมพิวเตอร์-ภาษาญี่ปุ่น
เกรดเฉลี่ย 2.65
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ ครู วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 49 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
สาขา จิตวิทยาองค์การ
เกรดเฉลี่ย 2.91
หางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 105 กก. ส่วนสูง 178 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2553
สาขา รัฐศาตร์
เกรดเฉลี่ย 2.63
รูปถ่าย หางาน พนักงานบัญชี การเงิน ธนาคาร หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 64 กก. ส่วนสูง 182 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.00
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 31 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
สาขา บริหารทรัพยากรมนุาย์
เกรดเฉลี่ย 2.33
รูปถ่าย หางาน ผู้จัดการ , Supervisor หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 32 ปี น้ำหนัก 85 กก. ส่วนสูง 162 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารัฐกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.44
หางาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พ.ศ. 2552
สาขา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เกรดเฉลี่ย 2.66
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 87 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 2.37
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 87 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 2.37
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ พนักงานเลขานุการ/พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 26 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. 2550
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย 2.60
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 48 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา จิตวิทยาองค์กาาร
เกรดเฉลี่ย 2.54
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ แรงงานสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.06
รูปถ่าย หางาน พนักงานการเงินธุรการ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 156 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น พ.ศ. 2555
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.54
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 0
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
สาขา การเมืองการปกครอง
เกรดเฉลี่ย 2.87
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่การตลาด หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 110 กก. ส่วนสูง 171 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2556
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 3.44
รูปถ่าย หางาน เลขานุการ ธุรการ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000
เพศ หญิง อายุ 32 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พ.ศ. 2013
สาขา รัฐประศาสนศาตร์
เกรดเฉลี่ย 3.69
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ พนักงานขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 0
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 47 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พ.ศ. 2555
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.74
รูปถ่าย หางาน ธุรการ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2556
สาขา บริหารรัฐกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.42
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 32 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
เกรดเฉลี่ย 2.5
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 63 กก. ส่วนสูง 176 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พ.ศ. 2556
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.97
หางาน พนักงานธุรการ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 43 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ พ.ศ. 2556
สาขา การจัดการ
เกรดเฉลี่ย 2.83
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 51 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2557
สาขา การจัดการ
เกรดเฉลี่ย 2.79
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา 0 ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000
เพศ หญิง อายุ 41 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 150 ซม.
จบการศึกษาที่ พ.ศ.
สาขา
เกรดเฉลี่ย
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน ตามบริษัทจะเห็นสมควร
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 55 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2557
สาขา การปกครองท้องถิ่น
เกรดเฉลี่ย 3.67
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 173 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.71
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ พนักงานธุรการทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 21 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ พ.ศ. 2557
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 3.18
หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ หัวหน้าแผนกแม่บ้าน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 0
เพศ ชาย อายุ 37 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 2548
สาขา รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.63
หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 46 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง พ.ศ. 2558
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 3.29
รูปถ่าย หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ การเงิน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 28 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2555
สาขา ระบบสารสนเทศพัฒนาซอฟต์แวร์
เกรดเฉลี่ย 2.68