โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ค้นหาตำแหน่งงาน | ค้นหาประวัติว่างงาน | ติดต่อเรา
ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 5 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง

หาคนว่างงาน : ผลการค้นหา คำค้น โฟร์แมน หน้า 1

จำนวนหน้า 1
หางาน โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 20 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา ช่างก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.53
รูปถ่าย หางาน พนักงานขาย หรือ โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 85 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.67
หางาน โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 169 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2552
สาขา ช่างก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 3.05
รูปถ่าย หางาน ช่างซ่อมบำรุง, โฟร์แมน หรือ พนักงานควบคุมคุณภาพ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 33 ปี น้ำหนัก 63 กก. ส่วนสูง 171 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พ.ศ. 2541
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.59
รูปถ่าย หางาน ช่างสำรวจ โฟร์แมน หรือ ช่างตกแต่งภานใน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.59
หางาน โฟร์แมน หรือ ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 21 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 171 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พ.ศ. 2554
สาขา โยธา
เกรดเฉลี่ย 3.55
รูปถ่าย หางาน โฟร์แมน หรือ ภายในอำเภอหางดงและใกล้เคียง วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 0
เพศ ชาย อายุ 21 ปี น้ำหนัก 120 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา พ.ศ. 2554
สาขา เทคนิคสถาปัตยกรรม
เกรดเฉลี่ย 3.13
หางาน โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 24 ปี น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย พ.ศ. 2554
สาขา โยธา
เกรดเฉลี่ย 2.06
รูปถ่าย หางาน โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 0
เพศ ชาย อายุ 21 ปี น้ำหนัก 63 กก. ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน พ.ศ. 2557
สาขา การก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.80
หางาน โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 0
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียน โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา ช่างก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 3.62
หางาน โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 0
เพศ ชาย อายุ 33 ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน พ.ศ. 2545
สาขา ช่างก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.54
หางาน โฟร์แมน หรือ โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 25 ปี น้ำหนัก 62 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.7
หางาน คุมงานก่อสร้าง โฟร์แมน หรือ หัวหน้างาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 55 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พ.ศ. 2557
สาขา เทคโนโลยีก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.10
รูปถ่าย หางาน โฟร์แมน หรือ Draftman วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 21 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 167 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย พ.ศ. 2558
สาขา ช่างก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 3.11
รูปถ่าย หางาน โฟร์แมน หรือ เขียนแบบ/โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 20,000 - 30,000
เพศ ชาย อายุ 35 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ พ.ศ. 2544
สาขา สถาปัตยกรรมไทย
เกรดเฉลี่ย 2.01
หางาน โฟร์แมน หรือ ช่างสำรวจ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 71 กก. ส่วนสูง 177 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558
สาขา เทคโนโลยีสิศวกรรมการก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.46
รูปถ่าย หางาน สถาปนิก โฟร์แมน ดราฟแมน หรือ ตรวจสอบคุณภาพงาน วุฒิการศึกษา 0 ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000
เพศ ชาย อายุ 24 ปี น้ำหนัก 85 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2557
สาขา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.60
รูปถ่าย หางาน โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 0
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก ุ60 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มทร ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ.ศ. 2558
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย 2.14
หางาน โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 0
เพศ ชาย อายุ 35 ปี น้ำหนัก 80 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2549
สาขา วิศวกรรมโยธา
เกรดเฉลี่ย 2.19
หางาน โฟร์แมน หรือ ควบคุมงานก่อสร้าง วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 0
เพศ ชาย อายุ 20 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พ.ศ. 2559
สาขา ก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 3.53
รูปถ่าย หางาน โฟร์แมนก่อสร้าง หรือ โฟร์แมนสนาม วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000
เพศ ชาย อายุ 33 ปี น้ำหนัก 55 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล พ.ศ.
สาขา ก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.8
รูปถ่าย หางาน โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 36 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
สาขา ก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.96
หางาน โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 25 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 180 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
สาขา ช่างก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.82
หางาน โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 27 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
สาขา สถาปัตยกรรม
เกรดเฉลี่ย 3.10
หางาน โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง หรือ โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง วุฒิการศึกษา 0 ต้องการเงินเดือน 0
เพศ ชาย อายุ 25 ปี น้ำหนัก 56 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2557
สาขา เทคโนโลยีโยธา
เกรดเฉลี่ย 2.66
หางาน โฟร์แมน สำรวจ ก่อสร้าง หรือ โฟร์แมน สำรวจ ก่อสร้าง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 72 กก. ส่วนสูง 154 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
สาขา เทคโนโลยีวิศวะกรรมการก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.39
หางาน ภูมิสถาปนิก สถาปนิก โฟร์แมน ภูมิทัศน์ หรือ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 171 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2559
สาขา ภูมิสถาปัตยกรรม
เกรดเฉลี่ย 3.34
รูปถ่าย หางาน โฟร์แมน หรือ โฟร์แมน วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 0
เพศ ชาย อายุ 40 ปี น้ำหนัก 64 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ พ.ศ.
สาขา
เกรดเฉลี่ย