โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ตำแหน่งงานว่าง | ประวัติบุคคลว่างงาน | ติดต่อเรา
เลือกประเภทสมาชิก  นายจ้าง(หาคนว่างงาน)  ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Username
Password
ติดต่อเรา

   
ชื่อผู้ติดต่อ: *
เบอร์โทรติดต่อ: *
Email: *
กล่องข้อความ:

seejobcm
หางานทำ หาตำแหน่งงานว่าง หาคนทำงาน หาพนักงาน แหล่งค้นหาข้อมูลคนว่างงานจังหวัดเชียงใหม่

บริษัทผู้สนับสนุน VIP
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด สาขาเชียงใหม่ บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยา...
มีงานประกาศ 1 งาน
ENG SYSTEM INTEGRATION ...
มีงานประกาศ 1 งาน
พงษ์พรวัสดุภัณฑ์
มีงานประกาศ 2 งาน
ร้านไอดูโฟร์ไอเดีย เชียงใหม่ ร้านไอดูโฟร์ไอเดีย เชีย...
ไม่มีงานประกาศ
คาร์โก้
ไม่มีงานประกาศ
บ้านเฮาส์ บิ้วดิ้งเซอร์วิส จำกัด บ้านเฮาส์ บิ้วดิ้งเซอร์...
มีงานประกาศ 1 งาน
Arkham Enterprises Limited., Arkham Enterprises Limi...
มีงานประกาศ 1 งาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริ...
มีงานประกาศ 1 งาน
ATQ.,CO.Ltd
มีงานประกาศ 1 งาน
QQmobile QQmobile
มีงานประกาศ 1 งาน
KT-AXA
มีงานประกาศ 2 งาน
Chiangmai Hidef Chiangmai Hidef
มีงานประกาศ 1 งาน
890 Spirit Group 890 Spirit Group
ไม่มีงานประกาศ
เพชรนครพิงค์ 26
ไม่มีงานประกาศ
วินเนอร์คลีน วินเนอร์คลีน
ไม่มีงานประกาศ
สำนักงานตัวแทนเอไอเอคุณ...
ไม่มีงานประกาศ
ศรีบุญเรือง
ไม่มีงานประกาศ
ชาลีคาร์
มีงานประกาศ 1 งาน
บจก ดี ลักษ์ พรอพเพอร์ต...
ไม่มีงานประกาศ
บริษัท ไอด้อลฟู้ด จำกัด
มีงานประกาศ 1 งาน
งานประกาศนานแล้ว

ประกาศรับสมัคร พนักงานทั่วไป


ตำแหน่งงานประกาศ

พนักงานทั่วไป

จำนวน 1
จังหวัด
เพศ หญิง
อายุ 18 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
อัตราค่าจ้าง ตามความสามารถ
คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศหญีง
- อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
- ได้รับปะกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
- สามารถอยู่เวรผลัดเช้า บ่าย และนอกเวลาราชการได้
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ งานให้บริการอาหารผู้ป่วย การประกอบอาหาร ความรู้ด้านสุขาภิบาล เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน
ลูกจ้างรายคาบ ชั่วโมงละ ๔๓ บาท (ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง ประมาณเดือนละ ๒๑ วัน)

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเข้าหน้าที่และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๒๐๒๒๕

สวัสดิการ

แชร์ Facebook Twitter Email
สมัครงานตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล: *
เบอร์โทรติดต่อ: *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้: *
Email:
วุฒิการศึกษา:
สาขาวิชา:
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จ ให้เลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
^ข้อมูลด้านบนคุณสามารถ เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับงานที่สมัคร ได้ทั้งหมดเลยนะค่ะ

เกี่ยวกับผู้ประกาศ

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

โลโก้
ธุรกิจเกี่ยวกับ โรงพยาบาลเฉพาะทางระบบประสาทและกระดูกไขสันหลัง
ประเภทของธุรกิจ
ประเภทของกิจการ กฎหมาย/บัญชี

ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่ตั้ง 2 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
จังหวัด

Facebook Page

www.facebook.com/

เบอร์โทรติดต่อ

053920200

งานประกาศทั้งหมดของ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

พนักงานทั่วไป ลูกจ้างรายคาบ ชั่วโมงละ ๔๓ บาท (ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง ประมาณเดือนละ ๒๑ วัน)

สมัครด...

โลโก้ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานทั่วไป
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ตำแหน่งงานว่าง | ประวัติบุคคลว่างงาน | ติดต่อเรา
top page